Menu

Hunan and Szechuan Specialties

w. White Rice
113. Kung Bo Chicken $9.88
114. Kung Bo Shrimp $11.08
115. Cashew Chicken $9.88
116. Cashew Shrimp $11.18
117. Garlic Chicken $9.58
118. Hunan Beef $10.28
119. Mongolian Beef $10.28
120. Szechuan Chicken $9.88
121. Hunan Chicken $9.88